Sākot ar 23.03.2020. uzņēmums Cargomax pāriet tikai uz elektronisko dokumentu apriti.
22 marts 2018,
 Off

Teju gads būs apritējis kopš Polijā ir stājies spēkā jaunais likums – ”Likums par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu”, kas skar ne tikai preču saņēmējus, bet gan arī kravas nosūtītājus un pakalpojuma sniedzējus un tie ir atkarīgi no pārvadājuma veida.

Monitoringa programma ir izveidota ar mērķi, lai novērstu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, kā arī, lai cīnītos ar nelikumīgu naftas produktu, augu eļļu, alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību. Obligāti ir jāreģistrējas un jādeklarē noteiktās kategorijas preču starptautiskos kravu autopārvadājumus.

Ja monitoringa sistēmas ieviešanas sākumā deklarēšanās nebija tik strikta un strādāja testa režīmā, tad šogad visam tiek rūpīgi sekots, kā arī tiek piemēroti sodi, ja kāda no pusēm nav veikusi attiecīgās preču kategorijas deklarēšanu monitoringa sistēmā.

Soda apmēri ir ļoti augsti un var sasniegt pat 20.000 – 65.000 zlotus. Savukārt, ja pārvadājuma laikā rodas izmaiņas, kā piemēram, mainās iebraukšanas diena Polijas teritorijā, mainās piegādes adrese u.c. izmaiņas), pārvadātājam tiek piemērots sods 10.000 zlotu apmērā. Pārvadātāju skar arī tāda nianse, kā – ja viņš deklarējoties nav norādījis nosūtītāju un viņa PVN maksātāja numuru, tiek piemērots sods 5.000 zlotu apmērā. Jebkurā no iepriekšminētajām situācijām pie soda tiek arī transportlīdzekļa vadītājs un soda apmērs ir 5.000 – 7.500 zlotu apmērā.

Sods tiek piemērots arī tajos gadījumos, kad nav veikta deklarēšanās monitoringa sistēmā, kā arī brīdī, kad deklarētā krava, tās masa un apjoms atšķiras no faktiskās kravas.

Vairāk par jauno kārtību Polijā un tās monitoringa sistēmu lasiet Autotransporta direkcijas mājas lapā, kur ir arī linki uz likumu skaidrojumiem angļu un krievu valodā, kā arī detalizētā izklāstītas preču grupas uz kurām attiecas monitoringa sistēma.

Raksta informācijas avots: VSIA Autotransporta direkcija

Links uz rakstu:

http://www.atd.lv/lv/oblig%C4%81t%C4%81-re%C4%A3istr%C4%81cija-polijas-pre%C4%8Du-p%C4%81rvad%C4%81jumu-monitoringa-sist%C4%93m%C4%81-veicot-noteiktu-pre%C4%8Du-veidu