Klase Apraksts Attēls
1 Sprāgstvielas 1-class
2 Viegli uzliesmojošas vielas 1-class
3 Viegli uzliesmojošas vielas 1-class
4 Viegli uzliesmojošas vielas 1-class
5 Viegli uzliesmojošas vielas 1-class