Tipiskākās un visbiežāk pieļautās sūtījuma iepakošanas kļūdas.

Nereti gadās, kad transporta kompānija vai kurjers atsakās paņemt Jūsu kravu. Visbiežāk šādi atteikumi ir tamdēļ, ka sūtāmā prece nav iepakota vai arī, ja ir iepakota, tad neatbilstoši.
Tamdēļ šodien apskatīsim tipiskākās iepakošanas kļūdas, ko pieļauj nosūtītājs, jo tikai pats nosūtītājs ir atbildīgs par pareizu un drošu kravas iepakojumu.

Tipiskākās un visbiežāk pieļautās iepakošanas kļūdas ir sekojošas:
– Lielām kravām, iekārtām u.c. veida sūtījumiem netiek izmantots oriģinālais iepakojums, tā vietā krava vai nu tiek tikai aptīta ar pārtikas plēvi vai vispār tiek izsniegta bez ārējā iepakojuma. Dažos gadījumos tiek izmantots jau lietots vai kādas citas kravas iepakojums, kas nav piemērots konkrētajai kravai.

– Krava nav stabila. Visbiežāk šī problēma vērojama situācijās, kad uz paletes atrodas ļoti daudz dažāda izmēra kastes, kuras ir haotiski saliktas uz paletes, neievērojot kastu lieluma un svara proporcijas, kā rezultātā palete ir šķība, smaguma centrs nav paletes vidū, un bez papildus paletes nostiprināšanas mašīnā, šo kravu nav iespējams droši transportēt, kā arī smagākās kastes bojā apakšā novietotās vieglākās kastes.

– Paletes jūk ārā. Šī situācija mēdz būt gan tajos brīžos, kad pati palete jau ir veca un neturas kopā, kā arī situācijā, kad kastes nav stabili saliktas uz paletes un notītas cieši kopā ar paleti tā, lai krava neizjuktu pa ceļam. Nenofiksējot kārtīgi kastes un paleti, rodas tāda situācija, ka transportēšanas laikā, krava ir pusizjukusi.

– Tiek nodota prece atvērtā iepakojumā

– Netiek izmantota kvalitatīva un atbilstoša platuma līmlente, kā rezultātā kastes var jebkurā brīdī atvērties, krava izjukt vai kādā citā veidā tikt sabojāta.

– Trausli un smalki priekšmeti netiek atbilstoši iepakoti. Trauslus un smalkus priekšmetus noteikti ir jāiepako atsevišķi papildus drošā iepakojumā kā burbuļplēve, vate, putoplastā, lai transportēšanas laikā tiem nebūtu iespēja saskarties ar citiem priekšmetiem un trieciena vai berzes gadījumā tie netiktu bojāti.

– Sāk tecēt šķidrumi un citas dažāda blīvuma vielas, jo to iepakojums nav piemērots transportēšanai – vāki vai apvalki krīt nost no pudelēm, spaiņiem, kārbām, mucām. Jau nodošanas laikā mēdz būt bojāts iepakojums, kā rezultātā transportēšanas laikā šķidrums iztek, radot zaudējumus ne tikai pašam preces saņēmējam, bet arī citām kravām un mašīnai (piemēram, izlijušu eļļu nebūt nav tik viegli iespējams savākt).

– Pie iepakojuma piestiprina preci bez ārējā iepakojuma, kurai nepietika vietas pamata iepakojumā.

– Divu un vairāku iepakojuma sūtīšanas gadījumā uz dažādām adresēm, netiek norādīta piegādes adrese uz katra iepakojuma, kā rezultātā kravu nebūs iespējams nogādāt pareizajās vietās.

– Kravas pavaddokumenti vai piegādes adrese ir nevērīgi piestiprināti, kā rezultātā tie pa ceļam var pazust vai norauties nost, tamdēļ visi dokumenti kārtīgi jāpiestiprina iepakojuma augšpusē vai uz platākās malas un piegādes adrese jāpielīmē kārtīgi, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un problēmām.

– Krava ar asiem stūriem, asi priekšmeti tiek nodoti bez iepakojuma, tādējādi radot draudus jau primāri cilvēkiem (noliktavas darbinieki, šoferis, termināla darbinieki), kā arī apdraud blakusesošās kravas, jo var tās sabojāt.

– Un kā pēdējais svarīgais punkts, kas izriet no visiem iepriekšējiem un balstās uz iepakojuma pamatfunkciju – kravas iepakojumiem ir jāiztur testa kritiens no 80-90 cm augstuma un tā laikā jāpasargā iepakojumā esošā krava. Protams, tas nenozīmē, ka visas kravas tiek mētātas un pārbaudītas, bet transportēšanas laikā mēdz gadīties neparedzētas ārkārtas situācijas, tehnikas ķibeles vai avārijas, kā rezultātā krava var piedzīvot kritienu. Tamdēļ laikus ir vērts padomāt par atbilstošu iepakojumu, lai prece pie saņēmēja nonāktu sveika un vesela.

Kā izvairīties no šādām iepakošanas kļūdām?

Iepazīstieties ar zemāk esošo informāciju par pareizo un vēlamo kravas iepakojuma veidu, lai Jūsu kravas tiktu bez starpgadījumiem paņemtas un nogādātas pie saņēmēja.

– Ikvienam sūtījumam ir jābūt iepakotam tā, lai tajā esošajam saturam nebūtu iespējams piekļūt, nesabojājot ārējo iepakojumu, kā arī, lai transportēšanas laikā nekas no tā neizbirtu. Tāpēc sūtījums ir jānodod kārtīgi iepakots nevis atvērtā veidā.

– Ja ir jāsūta asi priekšmeti – notiniet tos papildus ar burbuļplēvi vai asos galus iepakojiet gofrētajā kartonā.

– Izmantotajām iepakojuma kastēm jābūt triecienizturīgām, līdzenām un ar vienādiem stūriem, un ļoti vēlams ir izvēlēties jaunas kastes, kas līdz šim nav tikušas izmantotas.

– Arī paliktnim vai paletei jābūt izturīgai, tā nedrīkt šķobīties un nestabili turēties.

– Ja sūtāmā krava ir mazāka par pašu iepakojumu un nav iespējams piemeklēt konkrētajiem sūtāmās kravas parametriem piemērotu iepakojumu, tad tukšās vietas aizpildiet ar kādu no iepakojuma materiāliem, kas neļautu kravai kastē brīvi pārvietoties un samazinātu bojājuma draudus.

– Noteikti jāpievērš uzmanība sūtāmās kravas svaram un pieļaujamajam svaram, ko spēj izturēt pats iepakojums. Diez vai liksim kastē, kura spēj izturēt 10 kg sūtījumu, kādu smagāku detaļu, kuras svars sasniedz 30 kg.

– Trauslus, mazus un sīkus priekšmetus ir jāieliek sākotnēji tiem piemērotos iepakojumos, trauslus priekšmetus ir jāietin papildus iepakojumā kā burbuļplēve, un tad jāliek kastē, kurā atrodas papildus iepakojuma materiāli, kas neļauj kravai brīvi pārvieties iepakojuma iekšienē un amortizē ārējos triecienus.

– Izmantojot papildus iepakošanas materiālus, lai aizpildītu brīvo vietu iepakojumā – izmantojiet šos materiālus pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu patiešām visu brīvo telpu, tādējādi stabili fiksējot sūtāmo preci iepakojumā.

– Pārbaudiet līmējamā materiāla kvalitāti un izmantojiet tikai kvalitatīvu un atbilstoša platuma līmlenti, lai aizlīmētā kaste neatvērtos un neizbirtu tās saturs.

– Ja sūtiet preces, kuras ir jūtīgas pret mitrumu un putekļiem, ievietojiet tās papildus iepakojumā vai plastmasas maisā.

– Ja sūtiet riepas, tad iepakojiet tās plēvē un tikai uz plēves līmējiet informāciju par piegādes adresi, saņēmēju un citus datus. Riepas gumijas materiāls lielākajā daļā atgrūž līmējamo materiālu un pavaddokuments ar svarīgo informāciju atlīmējas diezgan ātri.

– Pavadlapas, informatīvās uzlīmes, norādes, saņēmēja informācija ir jālīmē uz iepakojuma salasāmā veidā vai nu uz sāna vai virspusē, un jāpielīmē vai jānostiprina kārtīgi, lai transportēšanas laikā šī informācija nepazustu.

– Ja kravai ir specifiski transportēšanas noteikumi, tā ir jānovieto kādā noteiktā pozīcijā, tad šai informācijai noteikti jābūt uz iepakojuma.