Pamata noteikumi, kuri tiek izmantoti autotransporta pārvadājumos Eiropā ir CMR konvencija. Citur pasaulē ir arī citi dokumenti, bet Latvija tā pat kā vēl 55 valstis ir ratificējusi CMR konvenciju, līdz ar to arī visi pavaddokumenti tiek sastādīti atbilstoši CMR konvencijai, taču vai mums ir zināms kādi dokumenti un prasības ir nepieciešamas, ja krava ir:

1) Standarta krava;

2) Bīstama(ADR) krava;

3) Nepieciešama papildus apdrošināšana.

Mūsu uzņēmums nepiedāvā temperatūras kontroles kravas, tādēļ par šo sadaļu šoreiz nestāstīsim, lai nezināšanas rezultātā nesanāktu kādu maldināt. Tā pat šis temats ir salīdzinoši plašs, tādēļ šoreiz informācija būt tikai par standarta kravas, bet par ADR un papildus apdrošināšanu rakstīsim kādā no sekojošajām nedēļām.

Standarta kravas – transportējot standarta kravas kravu pārvadātājam vienīgais nepieciešamais dokument ir atbilstoši CMR konvencijai noformēts kravas paņemšanas un piegādi aptrinošs dokuments. Biežāk pielietotie ir CMR un POD(prof of delivery) – formāti. Pamata atšķirība ir tā, ka CMR pamatā tiek izmantota kad krava tiek vesta ar tiešo mašīnu, bet POD – kad krava brauc caur termināliem. Atbilstoši CMR konvencijas 6. punktam šiem dokumentiem jāietver:

1. Pavadzīme satur sekojošas ziņas:

 1. pavadzīmes noformēšanas laiku un vietu;
 2. kravas nosūtītāja nosaukumu un adresi;
 3. kravas pārvadātāja nosaukumu un adresi;
 4. kravas pieņemšanas laiku un vietu, kā ari norādītu nogādāšanas vietu;
 5. kravas saņēmēja nosaukumu un adresi;
 6. kravas veida un tās iepakojuma pieņemto apzīmējumu un bīstamas kravas pārvadājuma gadījumā tās vispārpieņemto apzīmējumu;
 7. iesaiņojumu skaitu, to īpašos apzīmējumus un numurus;
 8. kravas bruto svaru vai tās daudzumu, izteiktu citās mērvienībās;
 9. ar pārvadājumu saistītos maksājumus (maksu par pārvadājumu, papildmaksas, muitas nodokļus un pārējos maksājumus no līguma noslēgšanas brīža līdz kravas nogādāšanas brīdim);
 10. nepieciešamās instrukcijas muitas un citu formalitāšu kārtošanai;
  paziņojumu, ka, neskatoties ne uz kādu līguma pantu, pārvadājums tiek veikts pēc šīs Konvencijas noteikumiem.

2. Nepieciešamības gadījumā pavadzīme var saturēt sekojošas ziņas:

 1. paziņojumu, ka pārkraušana nav atļauta;
 2. maksājumus, kurus nosūtītājs apņemas samaksāt;
 3. maksājuma summu, kas samaksājama kravas nogādāšanas vietā;
 4. noteikto kravas vērtību un summu, kas sagādā īpašu ieinteresētību kravas nogādāšanā;
 5. nosūtītajā instrukcijas pārvadātājam attiecībā uz kravas apdrošināšanu;
 6. saskaņotu termiņu, līdz kuram pārvadājumam jābūt veiktam;
 7. pārvadātājam nodoto dokumentu sarakstu.

3. Līgumslēdzējas Puses var iekļaut pavadzīmē jebkuras citas ziņas, kuras tās atzīst par nepieciešamām.

Kas ir būtiski, tad atbilstoši CMR konvencijas 4. punktam: Pārvadājuma līgums tiek apstiprināts, sastādot pavadzīmi. Pavadzīmes trūkums, nepareizs izpildījums vai zaudējums neietekmē pārvadājuma līguma pastāvēšanu vai derīgumu, tas paliek pakļauts šīs Konvencijas noteikumiem. Tādēļ nākamreiz, kad pārvadātājs atbrauks ar Jums neredzētu kravas pavadzīmi nesatraucaties, jo Jūsu krava jebkurā gadījumā ir jātransportē atbilstoši CMR konvencijas noteikumiem.