Medicīnisko preču pārvadājumi Eiropā
16 jūnijs 2023,
 Off

Militzer & Münch Vācijas struktūrvienība 2021. gadā izvirzīja mērķi iegūt GPD sertifikātu un pagājušajā gadā šis mērķis veiksmīgi tika sasniegts.

 

Kāda nozīme ir iegūt labas pārvaldības prakses sertifikātu loģistikas pakalpojumu sniedzējam, kā arī kādas iespējas šī sertifikāta esamība paver? 

Nodrošinot farmaceitisko produktu pārvadājumus, nepieciešams nodrošināt visaugstāko kvalitātes, higiēnas un drošības līmeni. Iespējams, ka nevienā citā nozarē nav tik augstas prasības attiecībā uz transportēšanu kā farmācijas nozarē. Zāles un citi medicīniskie produkti ir īpaši jutīgi – pat visnelielākās temperatūras svārstības var pasliktināt to efektivitāti un samazināt derīguma termiņu. Transporta uzņēmumiem, kas vēlas strādāt farmācijas nozarē, ir jāpierāda darbības atbilstība nepieciešamajiem ES standartiem, kā arī spēja nodrošināt nepieciešamo kvalitātes, higiēnas un drošības līmeni.

 

Sertifikācijas process ir ļoti sarežģīts un apjomīgs. Sarežģītākais bija izveidot dokumentācijas un standartu pamatstruktūru, kas aptvertu visas ES GDP direktīvas jomas. Turklāt uzņēmumam ir rūpīgi jāpārbauda arī visi pārvadātāji ar ko tas sadarbojas, tostarp jānovērtē to darbības kvalitāte un atbilstība pamatnostādnēm.

 

Izmantojot Militzer & Münch kvalitātes sistēmu, Vācijas struktūrvienība var nodrošināt atbildīgu un kompetentu paaugstināta riska preču transportēšanu – vai nu no Minhenes uz Nairobi, vai no Berlīnes uz Ulanbatoru. Šāds solis tagad palīdz sertificēt arī citas grupas struktūrvienības, jo Vācijas piemērs ir raisījis interesi arī citās Militzer & Münch struktūrvienībās par šāda sertifikāta iegūšanu. Pašlaik uzņēmuma iekšienē ir izveidota lieliska  GDP vadītāju, pārdošanas ekspertu un kvalitātes vadītāju darba grupa. Šī gada martā Polijā veiksmīgi tika aizvadīts sertifikācijas audits, savukārt Gruzijā tiek plānots pirmais audits. 

 

Daudzām valstu struktūrvienībām jau ir pieredze dažādu produktu kategoriju pārvadājumos, un tās saskata lielu izaugsmes potenciālu tieši farmācijas produktu pārvadājumu sektorā, jo īpaši Dienvidaustrumeiropā un Vidusāzijā. 

 

Veselības aprūpes nozare ir ļoti svarīga visai Militzer & Münch grupai, un šī produkta attīstība paver virkni jaunas iespējas.
Kādas tieši iespējas tiek pavērtas Militzer & Münch Vācijas struktūrvienībai?

 

Visā pasaulē veselības aprūpes nozare piedzīvo uzplaukumu un Vācija ir viena no tirgus līderēm. Militzer & Münch Vācijas struktūrvienība kā sertificēts loģistikas pakalpojumu sniedzējs var tagad tikt pārstāvēts šajā nozarē pavisam citā apjomā, tostarp paplašinot darbības tirgu un uzrunājot lielāku klientu loku.

Pēc veiksmīgās sertifikācijas pirmās iniciatīvas farmācijas produktu pārvadājumos uzrādīja ātrus rezultātus – tika saņemti daudzi cenu piedāvājumu pieprasījumi gan par FTL kravām, tostarp uz Vidusāziju un Mongoliju, gan arī transportēšanas iespējām, izmantojot gaisa un jūras transportu uz dazādiem galamērķiem Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Dienvidaustrumāzijā, gan arī importam no ASV.

Militzer & Münch Group ietvaros M&M air sea cargo GmbH ir atbildīga par GDP prasībām atbilstošiem pārvadājumiem ar gaisa un jūras transportu, kā arī ar dzelzceļa transportu.

Turklāt  Militzer & Münch Vācijas struktūrvienība var sniegt nepieciešamo atbalstu medicīniso preču nogādei daudzās kara un krīzes zonās, vienlaikus saglabājot kvalitātes standartus. Liela interese ir arī par temperatūras režīma pārvadājumiem pa dzelzceļu. Dzelzceļa transports attīstās, ņemot vērā pieaugošo interesi samazināt emsijas. 

 

Cargomax SIA ir Militzer & Münch Grupas struktūrvienība Latvijā, nodrošinot sauszemes, jūras un avio kravu pārvadājumus.
Militzer & Münch Grupa kopumā nodarbina ap 2 000 darbinieku, ir pārstāvēta 30 valstīs ar 100 ofisiem un struktūrvienībām, kā arī stratēģiskās partnerattiecības daudzās citās valstīs kopumā veido ļoti blīvu tīklu. Piedāvāto pakalpojumu klāstā ir sauszemes pārvadājumi, avio un jūras kravu pārvadājumi, dzelzceļa risinājumi un projektu loģistika Eirāzijas Austrumu-Rietumu asī un Ziemeļāfrikā. Holdings darbojas ar blīvu filiāļu tīklu Austrumeiropā, NVS valstīs, Tuvajos un Tālajos Austrumos, kā arī Magriba valstīs.