1 jūlijs 2016,
 Off

Ar 2016.g. 1.jūliju visiem uzņēmumus, kuri eksportē kravas, izmantojot jūras transportu, nāksies saskarties ar jaunu kārtību kravas sagatavošanas procesā un nepieciešamo dokumentu klātbūtni – krava pirms nogādes ostā un iekraušanas kuģī ir noteikti jānosver un jāuzrāda šie dati kravas dokumentos.

Starptautisko konvenciju par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)) skar jauns regulējums, kas nosaka, ka jebkuram konteinerim, kas atstāj ostu ir jābūt pievienotam transportēšanas dokumentam, kas ir parakstīts elektroniski vai papīra formā no nosūtītāja puses, kas ir norādīts attiecīgi Bill of Lading dokumentā, apstiprinot kravas bruto svaru pirms tās iekraušanas uz kuģa. Konteinera svara mandāta nepieciešamība Starptautiskajā konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras nāk no Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (International Maritime Organization (IMO)) puses pēc notikušajiem nelaimes gadījumiem, kad nedeklarēta svara gadījumā vai nepareizi norādīta svara dēļ kuģiem rodas tehniskas problēmas ūdenī, kā piemēram, 2007.g. kuģim ”MSC Napoli” vētras laikā radās nopietni korpusa strukturālie bojājumi, kuru dēļ kuģis nogrima un to nācās izvilkt Limas līča krastā un pavisam nesen 2015.g. Spānijā – Algeciras ostā daļēji apgāžas kravas kuģis. Šie ir tikai daži no piemēriem, kad nogrimst vai rodas tehniskās problēmas atklātajos ūdeņos kuģiem, kuri ir pārkrauti. Tāpēc, lai šos riskus samazinātu un kravu transportēšana pa jūras ceļiem neradītu apdraudējumu cilvēka dzīvībai un apkārtējai videi, atbilstošās institūcijas strādā pie jauniem regulējumiem kā samazināt šos nelaimes gadījumus un nodrošināt drošu kravu transportēšanu atklātajos ūdeņos.

Kravas nosvēršanai ir paredzētas divas metodes: Metode 1 un Metode 2, kas ir apstiprinātas atbilstoši katras valsts noteiktajiem kalibrēšanas un svēršanas sertifikācijas noteikumiem. Daudzas nianses šim regulējumam vēl nav līdz galam apstiprinātas, kā piemēram, regulas izpilde un kontrole, kā arī – kas notiek ar konteineri, kas ierodas ostā bez nepieciešamās dokumentācijas un ko darīt gadījumos, kad VGM (sertificētais bruto svars) ir nepareizi norādīts un atšķiras no kravas faktiskā svara.

Lai uzzinātu vairāk par to kā šis jaunais regulējums ietekmēs Jūsu uzņēmuma kravu eksportēšanas procesu un ar ko būs jāsaskaras, vērsieties pie sava sadarbības partnera/pārvadātāja un viņš Jums izskaidros procedūras gaitu un dotā brīža izmaiņas. Protams, jārēķinās, ka jaunās lietas sākumā neiet tik gludi un par cik regulējams līdz galam nav atstrādāts līdz pēdējai niansei, tad kravu sagatavošana eksportam var prasīt vairāk laika nekā bijis līdz šim.

Informācijas avots: JOC.com

JOC-containerWeight-Infographic-1215-v7