Kas ir incotermi un kāpēc tie ir nepieciešami?

Incotermi tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecībā un ir vērsti uz pārdevēja saistībām attiecībā uz piegādi, tādējādi nosakot precīzi pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi, lai preces piegādes procesā nerastos sarežģījumi.

Incotermi iedalās EFC un D terminu grupās.

Termins E nozīmē minimālas pārdevēja jeb nosūtītāja saistības, jo pats galvenais process no pārdevēja (nosūtītāja) puses ir nodot preci pircēja rīcībā. Ļoti bieži pats pārdevējs palīdz arī iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja kravas transportēšanai ir nepieciešamas eksporta un importa formalitātes, tad par šīm muitas formalitātēm vienmēr būs atbildīgs pircējs.

Protams, ir arī izņēmumi, kā piemēram, ja gadījumā pircējs vēlas, lai kravas nosūtītājs veic muitas formalitātes vai citas darbības, kas atvieglo pašam pircējam kravas saņemšanu, tad par to papildus jāvienojas abām pusēm, nosakot abu pušu atbildību un pienākumus pirkšanas-pārdošanas līgumā.

Visbiežāk ikdienā mēs saskaramies ar tādu šīs grupas incotermu kā EXW.

Šīs grupas noteikumi paredz to, ka pārdevējs veic preces piegādi saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumos, kad piegādes vieta var būt pārdevēja telpas, tad šajā brīdī piegādes process skaitās pabeigts, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī, savukārt citos gadījumos, piegādes process tiek uzskatīts par pabeigtu, kad prece ir nonākusi pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.

Galvenais uzsvars šajā grupā ir uz to, ka pārdevēja pienākumi robežojās tikai ar kravas nosūtīšanu līdz pircēja noteiktajai vietai, savukārt pati transportēšana no pārdevēja puses nav apmaksāta – to veic saņēmējs. Pircējs ir atbildīgs par pārvadātāja izvēli, piegādes laiku un piegādes vietu.

FCA

FCA ir attiecināms uz visu veidu transportu un pārdevējs piegādā preci pie pircēja izvēlētā piegādātāja. Izvēloties šo transportēšanas noteikumu, pircējs noslēdzot pārvadājuma līgumu, norāda pārdevējam/nosūtītājam pārvadātāju, piegādes laiku un vietu. FCA gadījumā pircējs uzņemas risku par preci tajā brīdī, kad pārdevējs/nosūtītājs to ir nodevis attiecīgajam pārvadātājam. Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm ir atbildīgs pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm atbild pats pircējs.

FAS

FAS (Free Alongside Ship) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem un nosaka, ka pārdevējs/nosūtītājs ir atbildīgs par kravas piegādi uz kuģa klāja. Savukārt par izvēlēto pārvadātāju, piegādes vietu un laiku ir atbildīgs pats pircējs.

Līdzko krava ir nogādāta uz kuģa klāja, risks pāriet no pārdevēja uz pircēju. Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

FOB

FOB (Free on Board) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem un nosaka, ka pārdevējs/nosūtītājs ir atbildīgs par kravas piegādi uz kuģa. Savukārt par izvēlēto pārvadātaju, vietu, ostu un laiku ir atbildīgs pats pircējs.

Līdzko krava ir nogādāta uz kuģs, risks uzreiz pāriet no pārdevēja uz pircēju. Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

C grupas termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to, neņemot vērā preces zaudējuma vai bojājuma risku, kā arī papildus izdevumus, kas var rasties pēc iekraušanas un nosūtīšanas. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstošā C termina (CFRCIFCPTCIP).

Galvenais uzsvars tiek likts uz to, ka pārdevējs rīko un apmaksā transportēšanu, neuzņemoties risku, kas ir saistīts ar šo transportēšanu, un papildus izdevumiem, kas var rasties pie preču iekraušanas un nosūtīšanas.

Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un apdrošināšana ir jāapmaksā.

CFR

CFR (Cost and Freight) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem. Pārdevējs/nosūtītājs sedz transportēšanas izmaksas līdz kravas nogādei uz noteikto ostu, pirms nodokļu nomaksas. Pārdevējs/nosūtītājs neatbild par papildus izdevumiem, kas var rasties preces iekraušanas un nosūtīšanas brīdī. Līdzko krava ir pilnībā iekrauta uz kuģa, risks no pārdevēja pāriet uz pircēju.

Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

CIF

CIF (Cost, Insurance and Freight) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem.

Pārdevējs/nosūtītājs sedz kravas apdrošināšanas un transportēšanas izmaksas līdz noteiktajai ostai, savukārt nodokļi netiek segti no pārdevēja puses, bet gan no pircēja puses. Pārdevējs/nosūtītājs neatbild par papildus izdevumiem, kas var rasties preces iekraušanas un nosūtīšanas brīdī. Līdzko krava ir pilnībā iekrauta kuģa iekšienē, risks no pārdevēja pāriet uz pircēju.

Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

CIP

CIP (Carriage and Insurance Paid to) termins ir attiecināms uz visu veidu transportu.

Pārdevējs/nosūtītājs nogādā kravu noteiktajā vietā pie pārvadātāja un sedz transportēšanas un apdrošināšanas izmaksas līdz noteiktajai piegādes vietai. Risks pāriet no pārdevēja/nosūtītāja tajā brīdī, kad krava ir nogādāta attiecīgajā vietā pie pārvadātāja.

Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

CPT

CPT (Carriage Paid to) termins ir attiecināms uz visu veidu transportu.

Pārdevējs/nosūtītājs nogādā kravu noteiktajā vietā pie pārvadātāja un sedz transportēšanas izmaksas līdz noteiktajai piegādes vietai. Risks pāriet no pārdevēja/nosūtītāja tajā brīdī, kad krava ir nogādāta attiecīgajā vietā pie pārvadātāja.

Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

D grupas termini nosaka pārdevēja atbildību par preču piegādi norunātajā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējs uzņemas visus riskus un izdevumus, kas saistīti ar preces nogādi attiecīgajā vietā.

DAT

DAT (Delivered at Terminal) - transportēšanas nosacījums ir attiecināms uz visa veida transportu un pārdevējs/nosūtītājs piegādā kravu noteiktajā terminālī. Risks pāriet uz pircēju līdz ar kravas nogādi noteiktajā terminālī un tās izkraušanas brīdi.

Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.

DAP

DAP (Delivered at Place) – tiek piemērots visu veidu transportam un nosaka, ka pārdevējs piegādā kravu noteiktajā vietā un sedz izmaksas par šo pārvadājumu, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu. Pārdevējs uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanas brīdim. Kravas izkraušanu organizē un veis pircējs.

Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta un importa muitas formalitātēm atbild pārdevējs.

DDP

DDP (Delivered Duty Paid) – tiek piemērots visu veidu transportam un nosaka, ka pārdevējs ir atbildīgs par kravas piegādi līdz noteiktajai vietai, veicot nepieciešamo nodokļu apmaksu.

Risks pāriet uz pircēju līdz ar to brīdi, kad pircējam ir pieejama krava noteiktajā izkraušanās vietā un klients saņem preci savā rīcībā.

Par eksporta un importa muitas formalitātēm šajā konkrētajā gadījumā ir atbildīgs pārdevējs.

Varbūt kādam radīsies jautājums, bet kur tad palikuši DDUDAFDEQ un DES termini, tad darām zināmu, ka šie 4 transportēšanas nosacījumi ir izslēgti no Inkoterms saraksta un nav vairs aktuāli.