Kravas iepakojums un marķējums.

Iepakojums pilda tik ļoti svarīgās pamata funkcijas, lai krava pēc ilgās transportēšanas nonāktu pie mums vesela un bez bojājumiem. Iepakojums pilda aizsardzības un saglabāšanas funkcijas, kā arī tam ir jāatvieglo produkta transportēšana un jāsamazina kravas bojājuma risks iekraušanas/izkraušanas procesā un jāpasargā no laika apstākļu iedarbības (lietus, sniegs, gaisa temperatūras svārstības), un kas ir ļoti svarīgi – iepakojums nodrošina sūtījuma kvalitātes nemainīgumu.

Jau tikai plānojot un gatavojot kravu nosūtīšanai, ir svarīgi apzināties sūtāmās kravas īpatnības, lai laikus paredzētu iespējamos riskus transportēšanas laikā un nodrošinātos pret kravas varbūtēju bojājumu tās piegādes laikā.

Un, kas ir ne mazāk svarīgi, tad, veicot kravas transportēšanu, nosūtītājs ir atbildīgs par to, lai krava transportēšanas laikā neradītu apdraudējumu transportlīdzekļa vadītājam, trešajai personai, apkārtējai videi, blakusesošajām kravām un tai skaitā arī pašam transporta līdzeklim.

Pavisam tiek izdalītas 5 iepakojuma materiālu grupas un attiecīgi katrai grupai ir viens vai vairāki materiāla veidi.

Pirmā Grupa:

1.1. Korķis;

1.2. Papīrs, kartons, gofrētais kartons;

1.3. Tekstilmateriāli (kokvilna, džuta un citi tekstilmateriāli).

Otrā Grupa:

2.1. Dzelzs, dzelzs skārds, alumīnijs un citi metāli.

Trešā Grupa:

3.1. Bezkrāsains un krāsains stikls.

Ceturtā Grupa:

4.1. Polietilēnteraftalāts (PET);

4.2. Augsta blīvuma polietilēns (HDPE);

4.3. Zema blīvuma polietilēns (LDPE);

4.4. Polivinilhlorīds (PVC);

4.5. Polipropilēns (PP);

4.6. Orientētais polipropilēns (OPP);

4.7. Biaksiāli orientētais polipropilēns (BOPP);

4.8. Polistirols (PS);

4.9. Putu polistirols (EPS) un citas plastmasas.

Piektā Grupa:

5.1. Papīra un kartona lamināti ar plastmasas un/vai metāla komponentiem;

5.2. Plastmasas lamināti ar metāla komponentiem;

5.3. Stikla lamināti ar plastmasas un/vai metāla komponentiem.

Ļoti svarīgu informāciju mums sniedz arī uz kravas iepakojuma esošais simbols vai pat vairāki, kuri nodrošina mūs ar informāciju, kā šī krava ir transportējama un kādi drošības pasākumi jāveic šīs kravas iekraušanas/izkraušanas un uzglabāšanas laikā.